Cách xác định hướng bếp theo tuổi hợp phong thủy nhất

Cách xác định hướng bếp theo tuổi hợp phong thủy quan trọng không kém so với việc chọn hướng chính của ngôi nhà bạn, có tác dụng biến ngôi nhà hung thành cát và ngược lại biến cất thành hung.

Vì vậy phải đặc biệt chú ý cách chọn hướng bếp theo phong thủy chuẩn nhất khi xây dựng một ngôi nhà.

Táo tòa (nhà bếp) và táo (bếp)

Trong phong thủy bếp nấu ăn có 2 phần quan trọng là nhà bếp gọi là táo tòa và bếp gọi là táo.Nhà bếp là không gian đặt bếp và các dụng cụ, phương tiện phục vụ cho bữa ăn.

Bếp là các dụng cụ phương tiện để đặt nồi, xoong, chảo… lên bếp để nấu ăn như bếp điện, bếp ga, lò nướng, bàn thờ táo quân.

Táo vị

Phương để xây dựng nhà bếp gọi là táo vị, phương này là đường thẳng từ tâm nhà chính đến điểm đặt (táo) bếp.

Đường thẳng này nằm trong cung nào trong bát quái của la kinh thì cung đó gọi là táo vị của ngôi nhà.

Phương vị của nhà bếp (táo vị) phối với mệnh cung của chủ nhà cũng được bát san như mệnh cung phối hưỏng, bao gồm: Sinh khí, Ngũ quỷ, Phúc đức, Lục sát, Họa hại, Thiên y, Tuyệt mạng và Phục vị.

Những người tuổi tính theo phong thủy ứng với mệnh cung là Đông tứ mạng (Chấn, Tốn, Ly, Khảm) đặt nhà bếp theo hướng Tây tứ trạch (Càn, Khôn, Cấn, Đoài).

Ngược lại những người có mệnh cung là Tây tứ mạng (Càn, Khôn, Cấn, Đoài) phải đặt bếp theo hướng Đông tứ trạch (Chấn, Tốn, Ly, Khảm).

Tuy nhiên mỗi phương vị bát quái lại chia làm 3 sơn vị mà trong 3 sơn vị này lại có sơn kiết và sơn hung.Ví dụ: Người có mệnh chấn làm nhà hướng tôn được phúc đức phải đặt bếp ở các phương: Khôn, đoài, càn, cấn.

Nhưng nếu đặt bếp ở phương khôn thì chỉ được đặt ở sơn mùi hoặc sơn thân mà không được đặt ở sơn khôn. Nếu đặt nhà bếp à phương đoài thì chỉ được đặt ở sơn canh mà không được đặt ở hai sơn dậu và tân.

Người mệnh đoài làm nhà hướng cấn được phúc đức, nếu đặt nhà bếp ở phương chấn là tuyệt mạng được đại kiết, nhưng chỉ được đặt ở 2 sơn giáp và mão được tiểu kiết, ở cung ất là tiểu hung…

Tóm lại: Người tuổi theo phong thủy Đông tứ mạng đặt nhà bếp ở phương quái vị Tây tứ trạch là đại kiết, đặt ở phương Đông tứ trạch là đại hung.

Nhưng trong phương đại kiết hay đại hung mà đặt được vào sơn kiết thì được tiểu kiết, đặt vào sơn hung thì bị tiểu hung. Cách xác định đúng phong thủy hướng bếp theo tuổi là rất quan trọng cho ngôi nhà của bạn.

hướng bến phong thủy

Cát hung của táo vị

Theo sách “Bát trạch minh cảnh” của Thái Kim Oanh thì cát hung của táo vị như sau:

 • Phương vị của nhà bếp là Thiên y thì bệnh hoạn liên miên thuổc thang không hiệu quả.
 • Chiếm phương sinh khí thì lâm quỷ thai, lạc thai, khó sinh đẻ. Con cái không thông minh, không được tài lộc, không người trợ giúp.
 • Chiếm phương phục vị thì vô tài, tổn thọ, cả đời túng khó.
 • Chiếm phương phúc đức thì không thọ, vợ chồng không hợp, bị gièm pha, ruộng vưòn thất thu, gia súc bệnh hoạn.
 • Chiếm phương tuyệt mạng thì sống lâu không bệnh tật, nhiều của nhiều con, không bị tai nạn, không bị kiện tụng.
 • Chiếm phương lục sát thì táng nhân khẩu, phát tài không đau ốm, không bị kiện cáo, tránh được tai nạn, gia đình yên ổn.
 • Chiếm phương họa hại thì không lo thất tài, không bệnh tật, không bị thị phi kiện cáo.
 • Chiếm phương ngũ quỷ thì tránh được tai họa, không lo trộm cướp, không bệnh hoạn, cửa nhà thịnh vượng, súc vật gia tàng.

Táo hướng (hướng bếp)

Cách đặt hướng bếp đúng theo phong thủy là ngược chiều với hướng người ngồi đun. Ngưòi ngồi đun nhìn về phía Tây thì hướng bếp là hướng Đông, người ngồi đun nhìn về hướng Bắc thì hướng bếp là hướng Nam.

Hướng phong thủy của bếp phải chiếm các phương kiết như sinh khí, phúc đức, thiên y, phục vị và tránh các phương hung như ngũ quỷ, lục sát, họa hại, tuyệt mạng.Bát san của hướng bếp do phôi mệnh cung của chủ nhà với hướng bếp.

Bát san của hướng bếp chiếm các phương kiết như sinh khí, phúc đức, thiên y, phục vị thì được đại kiết, chiếm các phương như ngũ qủy, họa hại, lục sát, và tuyệt mạng là bị đại hung. Hướng bếp chiếm các sơn kiết thì được tiểu cát, chiếm các sơn hung thì bị tiểu hung.

Cát hung của táo hướng

 • Táo hướng chiếm sinh khí thì trăm việc tốt lành, sinh quý tử nhiều con, đại phúc, đắc đại tài, không có thương tật, nhiều người giúp đỡ, thăng quan đại qúy
 • Táo hướng chiếm thiên ỵ: Đại phú qúy, gia đình không có bệnh tật, vượng nhân khẩu, điền súc đại vượng.
 • Thiên y chế tuyệt mạng: Nhà chính bị phương tuyệt mạng, đặt táo hướng thiên y thì giải được, ứng nghiệm các năm, tháng thìn, tuất, sửu, mùi
 • Táo hướng chiếm phúc đức thì nhiều con, trung phú, đại thọ đắc tài, vợ chồng hòa hợp, vượng nhân khẩu, lục súc đại vượng.
 • Diên niên (phúc đức) yểm lục sát, nhà chính bị lục sát mà đặt táo hướng phúc đức thì giải được, ứng nghiệm các năm, tháng tỵ, dậu, sửu.
 • Táo hướng chiếm phục vị thì sinh con nam ít nữ nhiều, dễ nuôi con. Muốn có con đặt bếp hướng phục vị đến năm Nhị hắc nhập cung mệnh thì có con.

Chú ý: Các điều tốt lành trên đây còn được phụ thuộc: Hướng phong thủy nhà chính phải được cát vượng, vợ chồng hợp tuổi, táo vị hợp phong tủy theo tuổi…

 • Táo hướng chiếm phương tuyệt mạng thì rất hại cho con cái, có sinh không có dưỡng, con cái bệnh tật, khô nuôi thân chủ bệnh yểu, bệnh phổi, bị đánh đập, ứng nghiệm các năm, tháng tỵ, dậu, sửu.
 • Táo huống chiếm phương ngũ quỷ thì hại cho trưởng nam, trưỏng nữ, bệnh phổi, bệnh mắt, vợ chồng bất hòa… ứng nghiệm các năm, tháng thin, tuất, sủu, mùi.
 • Táo hướng chiếm phương họa hại thì mắc hình sự, bệnh tật không con, bệnh phổi, đau mắt, đau tay chân, đao thương hoại gia phong, vợ chổng bất hòa, bị bệnh giang mai, ứng nghiệm các năm, tháng thin, tuất, sửu, mùi

Xem bài viết mới