Layout Mặt Bằng Shophouse Vinhomes Grand Park

Layout mặt bằng Shophouse Vinhomes Grand Park phân khu The Rainbow gồm các toà S1.01 – S1.07, S2.01 – S2.05, S3.01 – S3.05 và S5.01 – S5.03.

Các toà căn hộ hình chữ T, U, Z ở các phân khu S1, S2, S3, S5 có thiết mặt bằng tầng giống nhau ở các toà giống nhau Gồm mặt bằng shop tầng 1 và mặt bằng house tầng 2 dưới các khối đế căn hộ.


Mặt bằng Shophouse Vinhomes Grand Park Tòa Z

Layout thiết kế Shophouse Vinhomes Grand Park Toà Z tầng 1

mặt bằng shophouse vinhomes grand park toà z

Layout thiết kế Shophouse Vinhomes Grand Park Toà Z tầng 2

Layout thiết kế Shophouse Vinhomes Grand Park Toà Z tầng 2

Mặt bằng Shophouse Vinhomes Grand Park Tòa T

Layout thiết kế Shophouse Toà T tầng 1

Layout thiết kế Shophouse Vinhomes Grand Park Toà t tầng 1

Layout thiết kế Shophouse Toà T tầng 2

Layout thiết kế Shophouse Vinhomes Grand Park Toà T tầng 2

Layout thiết kế Shophouse Toà U tầng 1

Layout thiết kế Shophouse Vinhomes Grand Park Toà u tầng 1

Layout thiết kế Shophouse Toà U tầng 2

Layout thiết kế Shophouse Vinhomes Grand Park Toà U tầng 2

Mặt bằng Shophouse phân khu S1 The Rainbow

Mặt bằng Shophouse toà S1.02 phân khu The Rainbow

Xem file chi tiết Tại đây

Mặt bằng Shophouse toà S1.02 phân khu The Rainbow

Xem file chi tiết Tại đây

Mặt bằng Shophouse toà S1.03 phân khu The Rainbow

Xem file chi tiết Tại đây

Mặt bằng Shophouse Phân khu S2 The Rainbow

Mặt bằng Shophouse toà S2.02 phân khu The Rainbow

Xem layout shophouse S2.02

Mặt bằng Shophouse toà S1.02 phân khu The Rainbow

Xem layout Shophouse S2.03

Mặt bằng Shophouse toà S2.05 phân khu The Rainbow

Xem layout Shophouse S2.05

Mặt bằng Shophouse Phân khu S3 The Rainbow

Mặt bằng khu S3 – Tòa S3.01

Mặt bằng khu S3  – Tòa S3.03

Mặt bằng khu S3 – Tòa S3.05

Mặt bằng Shophouse Phân khu S5 The Rainbow

Mặt bằng Layout Shophouse – Tòa S5.01

Mặt bằng Layout Shophouse – Tòa S5.02

Mặt bằng Layout Shophouse – Tòa S5.03

Trên đây thông tin mặt bằng Shohouse Vinhomes Grand Park Quận 9 các toà thuốc phân khu The Rainbow đã mở bán.

** Xem thông tin chi tiết Shophouse Vinhomes Grand Park


Đăng ký nhận thông tin – Bảng giá Shophouse Vinhomes Grand Park mới nhất.

Phòng kinh doanh dự án

Hotline: 0909.17.68.78
Tham khảo thông tin liên quan